SPECIALISTEN IN COACHING, TRAINING EN BELEVING
VOOR BEDRIJVEN, OVERHEDEN EN ORGANISATIES.
INFORMATIE
Bel Totaalcoaching075-7112820     mail sturenfacebook TotaalcoachingLinkedIn TotaalcoachingTwitter TotaalcoachingInstagram Totaalcoaching

De nieuwe realiteit

De nieuwe realiteit

Hoe nu verder tijdens en na de crisis

Marriott Hotel Amsterdam en Renaissance Amsterdam Hotel in samenwerking met Totaalcoaching.

 Het Marriott Hotel Amsterdam, het Renaissance Amsterdam Hotel

De Corona crisis is een enorme extra belasting voor de mensen uit bedrijven in de essentiële beroepen in Nederland (en de rest van de wereld). Niet alleen mentaal, maar zeker ook fysiek en sociaal, staat iedereen onder grote druk. Er is weliswaar een grote waardering vanuit de samenleving, maar dat neemt niet weg dat het risico op gevolgschade bij de betrokkenen zeer groot is.

Daarnaast is het van groot belang om er samen voor te zorgen dat we een werkbare toekomst krijgen. De crisis veroorzaakt een negatieve spiraal, welke doorbroken kan worden met een positieve Mindset. Het gezamenlijk benoemen en positioneren van de problemen die de blokkades veroorzaken geeft de nodige ruimte.

Door een platform te creëren, waarbij mensen uit de praktijk de gelegenheid krijgen hun ideeën te bespreken ontstaan er weer een positieve, breed gedragen, maatschappij. Het Marriott Hotel Amsterdam, het Renaissance Amsterdam Hotel en Totaalcoaching bieden dit platform om zo bij te dragen aan een gezonde en werkbare samenleving.

Doelgroepen

Omdat de term essentiële beroepen erg algemeen is en er mogelijk flinke verschillen zijn, maken wij een globale onderverdeling in drie doelgroepen, te weten Hulpverlening (zoals Ziekenhuis, Verpleeghuis, Brandweer, Politie, Ambulance), Dienstverlening, zoals Schoonmaak, Openbaar vervoer, Transport, Winkels) en Ondernemers (zoals ZZP, Horeca, MKB, Cultuur, Evenementen). Het grote voordeel is, dat men dan effectiever vakinhoudelijk met elkaar kan overleggen en elkaars taal ook begrijpt.

Doelstelling

Er zijn een aantal doelstellingen die voor alle groepen gelijk zijn. U kunt dan denken aan:

Daarnaast zijn er per doelgroep nog specifieke doelstelling te formuleren.

De aanpak

De aanpak is gebaseerd op het behandelen en bespreken van zoveel mogelijk voorkomende ervaringen en oplossingen, in kleine groepen, samengesteld per doelgroep. Met elkaar denken in oplossingen. Dit in een plezierige en veilige omgeving, waarbij ook ruimte is voor ontspanning. Zo is het idee ontstaan om te kiezen voor het Amsterdam Marriott Hotel en Renaissance Amsterdam Hotel. Dat heeft veel voordelen:

Deskundigen

Bij de groepsbijeenkomsten worden deskundigen en leidinggevenden ingezet uit de organisatie van betrokkenen. Aangevuld met mensen van buiten de organisaties en deskundige gespreksleiders om de discussie over het nieuwe normaal invulling te geven.

Het programma inhoudelijk

Uitgangspunt is een programma van 5 dagen (midweek) voorafgegaan door overleg met alle betrokkenen, om op die manier een programma op maat te kunnen aanbieden.

Nazorg

Natuurlijk worden ook alle voorstellen vanuit de groepen verder gedeeld met de ondernemingen en andere betrokkenen. Het gaat er om niet alleen de mensen en de organisaties, maar ook de samenleving, inclusief de nieuwe economie, weer verder op te bouwen

Het resultaat

Nadat iemand het programma heeft gevolgd zal hij of zij beter om kunnen gaan met de werkdruk. Krijgt ook veel meer inzicht en begrip van andere betrokkenen. Bovendien komen waardevolle en vooral werkbare oplossingen naar voren. Vanuit de praktijk, dus de eerste toets doorstaan. Hoe creëren we samen een gezonde, werkbare en positieve toekomst?

Economisch en maatschappelijk voordeel

Nu efficiënt en doelmatig investeren in mensen, bedrijven en organisaties levert op termijn enorme voordelen op. Niet alleen financieel en economisch, maar ook maatschappelijk.

Financieel

Bij de directe financiële voordelen moet u denken aan het besparen van ziektekosten. Bijvoorbeeld een langdurig zieke werknemer met een modaal inkomen kost een bedrijf of organisatie € 400,-- per dag. Daar komen nog bij de kosten van de gezondheidszorg. Een ander voordeel doet zich voor bij het voorkomen van ontslagen e.d. daarmee wordt bespaard op uitkeringen door het UWV. Datzelfde doet zich voor bij gemeenten, als het gaat om ZZP’ers en ander ondernemers die in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Het zo snel mogelijk met elkaar bedenken van werkbare oplossingen kan een forse besparing opleveren.

Economisch

De economische voordelen hangen onder meer samen met de hiervoor genoemde oplossingen. Het stimuleren van creativiteit bij ondernemers levert direct economisch voordeel op. Zeker als die oplossing breed worden gedragen omdat de doelgroepen zelf betrokken zijn bij het ontwikkelen hiervan. Het bespaart daarmee ook op het investeren in dure werkgroepen van knappe koppen. Door die werkgroepen een basis mee te geven kunnen we samen grote stappen maken. Dus ook hier efficiënt en effectief omgaan met de beschikbare middelen.

Maatschappelijk

Een groot maatschappelijk voordeel is de daadwerkelijk erkenning en waardering van de direct betrokkenen. Door het bieden van een professionele platform krijgen mensen de gelegenheid hun ervaringen met elkaar te delen en samen te zoeken naar werkbare oplossingen. Het maatschappelijk draagvlak dat hierdoor ontstaat is van grote waarde. Zo zal een serieuze waardering er mede toe bijdragen, dat bepaalde beroepen in aanzien stijgen, zodat het aantrekken van de juiste mensen eenvoudiger zal worden.

INFORMATIE
terug naar boven

 

 zakelijk personage

Totaalcoaching / +31(0)757112820 / +31(0)620712438

Hoofdkantoor:
Zaanstad: Industrieweg 13 A / 1521 NC Wormerveer

Vestigingen:
Aalsmeer: Aalsmeerderweg 230 / 1432 CW Aalsmeer
Heerhugowaard: Alida Buitendijk erf 35 / 1705 NH Heerhugowaard
Groningen: Hamweg 38 / 9617 AS Harkstede
Sittard: Mgr. Buckxstraat 8 / 6134 AP Sittard

KvK: 34211681
BIC: INGBNL2A
IBAN:NL78INGB0008016927
BTW: NL8134.29.286.B01