SPECIALISTEN IN COACHING, TRAINING EN BELEVING
VOOR BEDRIJVEN, OVERHEDEN EN ORGANISATIES.
INFORMATIE
Bel Totaalcoaching075-7112820     mail sturenfacebook TotaalcoachingLinkedIn TotaalcoachingTwitter TotaalcoachingInstagram Totaalcoaching

Artikelen

Is bevlogenheid stress gerelateerd?

artikel

Door: Peter Zaal

De factor stress is in onze maatschappij van grote invloed op het functioneren. Niet alleen het functioneren van de persoon, maar zeker ook van het team. Dit is niet los te zien van elkaar. Er zijn verschillende vormen van stress. Zo kan stress heel positief zijn en zelfs noodzakelijk om goed te presteren. Wij noemen dat stimulerende stress. Veel bekender is de negatieve tegenhanger hiervan, de demotiverende stress.

Stimulerende stress.
Maakt dat we als mens en als team Beter presteren en positieve gevoelens ontwikkelen. Het geeft een voldaan gevoel en zorgt voor bevlogenheid in hetgeen je doet. Mensen worden gedreven om door te gaan tot een hoger niveau.

Demotiverende stress.
Zorgt voor het averechts effect. Geeft geen energie en leidt tot een spiraal van negativiteit.  Zaken gaan tegen zitten, mensen werken niet mee. Er ontstaat een foutencultuur, slechte communicatie, klantverlies en toename van overspanning tot Burn out.

Stressoren

Factoren die de stress veroorzaken of beïnvloeden noemen we stressoren. Die kunnen zich van binnenuit de organisatie manifesteren, zoals bijvoorbeeld collega's, andere afdelingen, leidinggevenden en moederbedrijven. Maar ook externe factoren zijn van grote invloed. Denk aan klanten, overheid, weersinvloeden, leveranciers, banken etcetera. Al deze factoren kunnen positief of negatief hun invloed doen gelden.

Bevlogen Team

Een optimaal functionerend team staat als eenheid tegenover de negatieve stressoren en weet de positieve stress maximaal in te zetten. Men kent elkaar, gunt de ander een succes en helpt daar waar nodig. In een dergelijke situatie is vaak sprake van een laag ziekteverzuim en een goede werksfeer.
Hoe anders is dit bij een niet goed functionerend team. Daar heerst een sfeer van afrekening onderlinge concurrentie en schuld afschuiven. Met ook vaak randverschijnselen, als pesten op de werkvloer, discriminatie, presteren ten koste van collega's. Ook de klantrelatie zal je ernstig onder lijden. Klanten kunnen bijvoorbeeld intern collega's uit elkaar spelen. “Van Jan krijg ik altijd 10% korting”.

Onderzoek

Om de bevlogenheid terug te brengen is het zaak hier een gedegen onderzoek naar te doen. Door middel van gerichte vragen en persoonlijke gesprekken met iedereen ontstaat een goed beeld van de verschillende oorzaken van de problemen. Die onderscheiden zich vaak in problemen op bedrijfs-, afdelings en op persoonlijk niveau. Bij de laatste kunnen ook privéproblemen meespelen.

Plan van aanpak

Als de problemen in beeld zijn gebracht is het mogelijk een gericht plan van aanpak op te stellen. Dit bevat naast een analyse van de problemen ook doelgerichte en efficiënte oplossingen.

Resultaat

Al bij de uitvoering van het onderzoek ontstaan de eerste positieve effecten mensen gaan nadenken over bepaalde zaken ook het geven van positieve aandacht maakt dat mensen beter gaan functioneren. Dit zal zich krachtig doorzetten, als de aanbevelingen uit het onderzoek daadwerkelijk worden uitgevoerd.

INFORMATIE

Stressfactoren als sluipmoordenaar

artikel

Ziekmakende factoren binnen een team

Door: Peter Zaal

Een bedrijf constateert een flinke toename van het ziekteverzuim. Verschillende specialisten zitten met een Burn out thuis. De spanning bij de overige collega's neemt toe, met alle negatieve gevolgen vandien. Het managementteam vraagt zich af, wat nu feitelijk de stressfactoren zijn, welke dit hebben veroorzaakt. Het gegeven, dat men dit niet ziet aankomen heeft te maken met de “onzichtbaarheid” en de diversiteit van de ziekmakende stressoren. We behandelen een aantal veel voorkomende oorzaken, zoals wij die in de praktijk tegenkomen.

'Klant is Koning'

Is op zich een prima uitgangspunt, maar onder deze noemer groeit het risico, dat een verkoper steeds meer toegeeft, als het gaat om kortingen en garantie. Dan komt er intern een moment, dat de financiën daardoor onder druk komen te staan. Of de monteurs raken geïrriteerd omdat zij regelmatig onbetaald werk moeten doen. Onterechte gratis reparaties kosten niet alleen geld, maar hebben een negatieve invloed op de waardering van het vakmanschap. Hier beginnen kleine irritaties, die steeds groter worden en uiteindelijk kunnen leiden tot ziekteverzuim.

'Doe iemand éénmaal een plezier en het behoort vanaf dat moment tot je taak'

Iets dat begint als hulpvaardig kan zomaar uitgroeien tot een verschuiving van taken. Op het moment, dat iemand er dan even niet aan toekomt ontstaat ergernis. “Jij deed dat toch altijd!” Dit kan soms gaan om kleine dingen, maar vaak ook om wezenlijke taken. In het laatste geval ontstaan de problemen op moment, dat iemand met die taak stopt. Dit kan langere tijd door blijven sluimeren en gaan woekeren, wat natuurlijk veel stress geeft bij betrokkenen.

'Het is moeilijk iemand iets te leren wat hij of zij al denkt te weten'

Komt veel vaker voor dan gedacht. Het probleem is, dat iemand op dat moment niet open staat voor hulp van een collega, dan wel opbouwende kritiek. Juist de open communicatie en het lerend vermogen van een organisatie worden hierdoor aangetast. Als iemand herhaaldelijk niets wil leren, zal de ander hem of haar ook steeds minder vertellen. Gevolg is een toenemende irritatie en slechtere producten. Binnen de huidige, krappe, arbeidsmarkt kan dat zomaar leiden tot vertrek van belangrijke werknemers. Of tot een alsmaar afnemende bevlogenheid binnen het team, waardoor de kans op overspanning stijgt.

'Wrong place for the right People'

Nog te vaak zitten er mensen met grote talenten op een niet bij hun kwaliteiten passende functie. Daardoor kost het hen niet alleen teveel energie, als de functie andere vaardigheden verlangd. Er kan ook een Bored out op de loer liggen,  bij te lichte, vaak wat saaie, functies. Er zou binnen bedrijven meer tijd en geld vrijgemaakt moeten worden om regelmatig een check te doen naar de geschiktheid van de functie bij de betreffende medewerker. Daarmee worden talenten veel beter benut en veel ziekteverzuim door stress voorkomen.

'Vergissen is menselijk iemand anders de schuld geven is nog menselijker'

Ook zo'n gewoonte die stilletjes in de cultuur binnen sluipt. Als dit soort gedrag loont, zal het steeds meer voorkomen. Dan ontstaat een cultuur van “Zwarte Pieten gedrag”. Het gaat dan niet meer om de oplossing van het probleem, maar om het aanwijzen van de schuldigen. Met als gevolg een toenemende angstcultuur en verborgen agenda's. Allerlei subgroepen ontstaan. zonder dat de leidinggevenden er grip op hebben. Uiteindelijk zal ook dit leiden tot een toename van het ziekteverzuim.

Kent u binnen uw bedrijf ook voorbeelden van ziekmakende stressoren? Laat het ons weten!

Alle neuzen, met overtuiging, in dezelfde richting!

artikel Alle neuzen, met overtuiging, in dezelfde richting

Door: Constant Lamp

Een oud, vertrouwd verlangen van iedere ondernemer.  Want als dat lukt, dan is succes verzekerd.  Toch is er een kleine variant in de titel en dat is ‘met overtuiging’.
In het verleden was alles competentie georiënteerd, ook de ‘neuzen’.  Inmiddels zijn wij toch zo veel wijzer geworden dat er méér nodig is dan alleen competenties.

‘Moeten’ is een begrip geworden waar een doem op rust, het verlossende begrip is ‘willen’.
Alle neuzen dezelfde richting werkt nog steeds, als daar wel de voorwaarde aan gekoppeld van het ‘willen’.  Hoe doe je dat, hoe laat je iedereen het ook ‘willen’?

Daar is meer voor nodig, zoals inzicht in het ‘waarom’ van het individu en past dat ook bij het gezamenlijke doel van de onderneming. Ieder ‘vogeltje zingt zoals het gebekt is’, de verschillen zijn soms groot en toch heb ik als manager en ook als medewerker, naast mijn gewone werk, de taak alert te zijn op ‘hoe wij met elkaar omgaan’.  Wat zijn de consequenties als dat niet gedaan wordt, als mensen niet ‘gehoord’, ‘gezien’ en ‘gewaardeerd’ worden?  Sowieso dat de neuzen dan alle kanten op wijzen, dat er veel miscommunicatie ontstaat, inefficiënt en ineffectief gewerkt wordt en het zelfs effect heeft op het ziekteverzuim.  Burn-out is daar een prangend voorbeeld van.

Had je daar zelf de oplossingen voor, dan had je die al lang toegepast, toch?

TotaalCoaching biedt een keur aan mogelijkheden (workshops) om kennis te  maken met diverse methoden en zienswijzen die je verder helpen om het oude, vertrouwde verlangen, alle neuzen in dezelfde richting, daadwerkelijk te realiseren.
Alleen nu met overtuiging !

Tip: Volg de Workshop: Dé formule voor 'succes' & 'gezond = goed communiceren om alle neuzen, met ovetuiging, in de richting te motiveren.

INFO / AANMELDEN

Waardering en complimentjes

artikel Waardering en complimentjes

Door: Monique van der Heijdt

Voor de workshop Gezien, Gehoord en Gewaardeerd worden! die ik op 17 mei ga geven aan teamleiders heb ik uitgezocht hoe dat nou werkt...

een goed, welgemeend en opbouwend compliment geven.

Het begon met de vraag:  Wat willen teamleiders nou werkelijk en waar wringt de schoen vaak?

Het antwoord wat ik kreeg van ervaringsdeskundigen was; een compliment.... ook als teamleider wil je wel eens horen dat je goed bezig bent, van je team, maar ook van het afdelingshoofd!

Nou, dat is dus een lekkere om mee bezig te gaan!

Want hoe zorg je ervoor dat je gewaardeerd wordt en dat ook nog eens af en toe te horen krijgt?

Ik denk dat het te maken heeft met de manier van jouw leiderschap; leid je vanuit waardering en een positieve benadering of heb je een hang naar de goeie ouwe tijd waarin leiderschap gestoeld was op angst ( verbazingwekkend hoeveel mensen nog steeds bang zijn voor hun baas, teamleider, manager etc...)

Persoonlijk voel ik - maar je kunt mij ook een softie noemen - dat waardering, goed luisteren en kijken met een open hart waardoor je beter de persoonlijke kwaliteiten van medewerkers kunt inzetten en motiveren vanuit positiviteit de beste manier is.

Maar daarvoor zul je ook jezelf moeten kennen, anders kun je nooit vanuit jouw authenticiteit kunnen reageren naar anderen.

Als teamleider heb jij een voorbeeldfunctie, zet jij je in om met aandacht naar mensen te kijken en luisteren, dan heeft dat naast een hele positieve invloed op jouw team, ook gevolgen voor jou als persoon.

Je hebt een verbinding gemaakt tussen jezelf en jouw medewerkers en zij zullen op hun beurt de verbinding zoeken tussen elkaar.

Gevolg- betere communicatie, betere werksfeer, open houding waarin kleine irritaties geen grote worden en minder stress op de werkvloer.... ik durf zelfs te beweren dat er minder ziekteverzuim zal zijn.... en uiteindelijk komen de complimenten vanzelf jouw kant op! Win-Win!

Aan bod komt ook wat een goed compliment is... hoor je dat je een lekker gek kapsel hebt of een mooie rode broek, daar wordt je niet echt door geraakt... hoe lief het ook is bedoeld... een compliment daarentegen wat uit het hart komt en wel iets in je raakt daar groei je van!
Wil jij dit betwisten of beamen? Je bent van harte welkom om het te komen ervaren tijdens én na de workshop.

INFO / AANMELDEN

Grip op Burn Out

artikel grip op Burn out

Hoe krijg je als leidinggevende grip op werknemers met een Burn Out?

Door: Peter Zaal

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 7 werknemers te maken krijgt met ernstige overspanning of Burn Out. Dit in combinatie met de toenemende schaarste aan geschikt personeel maakt dat sprake is van een groeiend probleem. Uit onze ervaring blijken het vooral de harde werkers die extra gevoelig zijn voor een Burn Out. Mensen met veel verantwoordelijkheidsgevoel en waar je als werkgever regelmatig op terugvalt. Juist het wegvallen van die stabiele factoren zorgen voor grote problemen binnen de organisatie. Niet alleen de directe kosten, maar ook die van begeleiding en vervanging, kunnen snel oplopen. Onderschat daarbij ook niet het effect van het wegvallen van kennis van zaken. Allerlei factoren die maar gedeeltelijk kunnen worden opgelost door verzekeringen en tijdelijk vervanging.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de werknemer, maar dwingende regelgeving over ziekteverzuim en arbeidsvoorwaarden kunnen er vervolgens voor zorgen, dat je de regie over mensen kwijtraakt. Allerlei onzekere factoren, zoals bijvoorbeeld de beperking van medische informatie en de wijze van begeleiding, dragen hieraan bij. Maar ook de toegepaste formele richtlijnen door betrokken artsen en de wijze van communiceren met overspannen medewerkers maken het ondernemen niet eenvoudiger.

Signalen van een Burn Out

Veel van deze onzekerheden zijn te voorkomen of te beperken door tijdig ingrijpen en bijsturen met kennis van zaken. Signalen van Burn out zijn bijvoorbeeld het toenemend aantal fouten, het korte lontje en het gemopper van collega’s. Door hiervoor open te staan kun je al veel voorkomen. Vaak is een Burn out een combinatie van verschillende factoren. Niet alleen de bedrijfsmatige, maar ook de privé situatie kan meespelen. Wees belangstellend voor jouw mensen en zij zullen eerder aangeven, dat er iets mis dreigt te gaan. Door hier vervolgens op een positieve manier mee om te gaan creëer je een basis voor meer betrokken werknemers.

Voorkom (langdurig) ziekteverzuim

Om de kennis van zaken te vergroten heeft Totaalcoaching een masterclass ontwikkeld. Daar komen, naast een verdere invulling van bovenstaande tips, ook zaken aan de orde als de richtlijnen welke door huisarts en bedrijfsarts worden toegepast. Naast bijvoorbeeld de vraag of een arbeidsconflict hetzelfde is als een Burn Out. 
Meld je aan voor deze geweldig gelegenheid, speciaal voor leidinggevenden, om in korte tijd inzicht te krijgen in de mogelijkheden om te gaan met een (dreigende) Burn out van jouw medewerkers.

Na het volgen van de masterclass heb je veel meer inzicht in de wijze waarop je regie kunt voeren op het moment, dat zich een werknemer meldt met Burn Out achtige verschijnselen. Je hebt geleerd de signalen tijdig te herkennen en wat je kunt doen om te voorkomen dat iemand ziekteverzuim aanvraagt. Niet onbelangrijk is de wijze van communiceren met medewerkers die Burn out zijn geraakt. Ook de werkelijk kosten van een Burn Out zijn helder in beeld en bieden zo de gelegenheid tijdig de nodige maatregelen te nemen.

Extra:
Na afloop van de masterclass is er ruimschoots de gelegenheid uw ervaringen met elkaar te delen onder het genot van een hapje en een drankje. Zo wordt kennisvergroting op een plezierige wijze gecombineerd met netwerkverbreding.    

INFO / AANMELDEN

Zicht op herstel van Burn Out

artikel Zicht op herstel van Burn Out

Handvatten om je herstel in gang te zetten

Door: Peter Zaal

Je hebt de diagnose Burn out gekregen of flinke overspanning met het risico op een Burn out.
Het is een chaos in je hoofd. Je lichaam verkeerd in een constante fase van oververmoeidheid. Je staat in een soort overlevingsstand. Helder denken is er niet meer bij, terwijl de wil er nog wel is om te herstellen. Het kost veel moeite om nog positieve gedachten te formuleren als het gaat om de toekomst, werken, relaties en andere verplichtingen.

De meeste mensen gaan op zoek naar antwoorden en mogelijkheden, maar raken al snel de weg kwijt. Terwijl er juist grote behoefte is aan duidelijke structuren word je overspoeld met informatie. De samenhang is moeilijk te ontdekken. Daarbij komen plotseling ook allerlei formele regels en richtlijnen waar een normaal mens nog nooit van heeft gehoord. De gevolgen kunnen echter behoorlijk ingrijpend zijn. Het enige dat je wilt is bezig zijn met je herstel. Belangrijke aspecten daarbij zijn om rustig na te gaan wat er is gebeurd. Wat zijn nu de werkelijk oorzaken van je Burn out? Is dat werk gerelateerd of komt het door privé omstandigheden. Vaak is er sprake van een combinatie van beiden.

Om duurzaam te kunnen werken aan je herstel zijn er een paar belangrijke bouwstenen. Een daarvan is dat zowel jij, als je omgeving, zich moeten realiseren dat herstel tijd kost. Een Burn out ontstaat niet in een paar weken en herstelt dus ook niet in een maand.

Onze ervaring is dat de snelste wijze een structurele aanpak is. Door het nadenken over en vastleggen van een reële aanpak ontstaat voor alle betrokkenen helderheid. Het grote voordeel is, dat je zelf regie krijgt over je herstel. Het plan van aanpak vormt een degelijke basis voor de noodzakelijke communicatie met alle betrokkenen, zoals werkgever, bedrijfsarts, UWV, arbodienst, de eigen sociale omgeving etc.

Voor het antwoord op alle vragen, maar vooral ook het kunnen opstellen van een persoonlijk herstelplan, hebben wij een workshop ontwikkeld. Na het volgen van de workshop heb je inzicht in de oorzaken en gevolgen van een Burn out in zijn algemeenheid en jouw situatie in het bijzonder. Je weet welke regelgeving en richtlijnen op jou van toepassing zijn. Je gaat naar huis met een persoonlijk plan van aanpak om je herstel in gang te zetten.

Extra:
Na afloop van de workshop is er ruimschoots de gelegenheid de ervaringen met elkaar te delen onder het genot van een hapje en een drankje.

INFO / AANMELDEN

Waar wordt jouw hart blij van?

artikel Persoonlijk Leiderschap

Door: Corelle Strikker

Als jij je hart zou volgen, hoe zou je leven er dan uit zien? Alleen al het stellen van deze vraag helpt je om beter afgestemd te zijn op jezelf. Ook als je niets doet met het antwoord wat er in je op komt.
Het is nu ongeveer 8 jaar geleden dat ik zat te worstelen met de vraag: “Waar wordt mijn hart blij van?” Ik was toe aan een nieuwe uitdaging in mijn werk, maar er was iets wat mij tegenhield…….. Herken je dat? Eigenlijk weet je diep van binnen heel goed waar je naar verlangt. Maar het blijft bij een verlangen.

Herken je dat je bijvoorbeeld meer uit je werk en jezelf wilt halen, maar niet weet hoe je dit aan moet pakken, waar je moet beginnen? Voor je het weet ben je een paar jaar verder en ben je nog steeds alleen maar over je verlangen aan het fantaseren en heb je nog geen stap gezet. Ik zat dus jaren geleden in zo’n fase en toen las ik deze fantastische quote van Earl Nightingale.

Never give up on a dream, just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway (Vertaling: Geef je droom nooit op, alleen vanwege de tijd die het je kost om je droom te verwezenlijken. De tijd gaat toch wel voor bij.)

Bezig zijn met je verlangens geeft energie

Deze quote heeft mij echt aan het denken gezet. Want zo simpel is het. Je kunt blijven dromen over je verlangens en hoe je je leven graag zou willen inrichten. Maar in dezelfde tijd dat je hierover aan het mijmeren bent en blijft, kun je ook in actie komen. Door een plan van aanpak te maken en gewoon te beginnen!!! Alleen al door met het verwezenlijken van je droom bezig te zijn (hoe klein de stapjes ook zijn) geeft al energie en een andere focus.

Van willen naar doen

Ik wilde dolgraag mijn eigen coachpraktijk starten om andere mensen te gaan helpen met waar ik jarenlang zelf mee heb geworsteld. Assertiever zijn, beter mijn grenzen aangeven en meer zelfvertrouwen hebben en vooral voorkomen dat ik opnieuw in een burn-out terecht kwam.

Wat mij tegenhield was mijn eigen onzekerheid. Mijn angst om te falen. De tijd en energie die het mij zou kosten. De gedachte ‘dit gaat mij toch niet lukken’.
Maar……..toen stelde ik mezelf de vraag: “Hoe zou het zijn als het wél lukt? Hoe zou mijn leven dan veranderen? Hoe zou ik ervan groeien als persoon? Zou ik dan gelukkiger zijn? Zo kwam ik van WILLEN naar DOEN.
Was de weg er naartoe makkelijk? Nee.
Heb ik er veel voor moeten laten? Ja.
Was het de moeite waard? JA!!!

Comfort staat groei in de weg

Ik merk dat veel mensen graag weg blijven van dingen die ze eng of spannend vinden: een presentatie geven, auto rijden, van baan veranderen etc. Maar door ervan weg te lopen, blijf je er juíst tegenaan lopen. De drempel wordt alleen maar hoger. De dag dat je 'vanzelf' minder bang bent om die presentatie te geven of auto te rijden komt niet. De enige manier om de angst te verminderen, is door het te dóén. Angst hoort bij groei. Comfort staat groei juist vaak in de weg. Dus als je vaker het oncomfortabele opzoekt, geef je jezelf de ruimte om te groeien. Zorg er wel voor dat je je eigen grenzen kunt voelen en aangeven. Het hoeft allemaal niet in één keer.

Kom in beweging

Als dans- en lifecoach zie ik regelmatig klanten in mijn praktijk die zich laten leiden door hun angsten. Je gedachten houden je klein. Dat brengt je geen stap verder. Angst is maar een gedachte. Je bént niet je gedachte. Door in beweging te komen (letterlijk en figuurlijk) groeit je bewustzijn en je zelfvertrouwen.
De dansvloer werkt als een spiegel: waar je in het dagelijks leven tegen aan loopt, laat je ook (onbewust) zien op de dansvloer. Elise, 36 jaar, ontdekte na een individuele danscoachsessie dat ze zelf haar grootste beperking was. Ze leefde vanuit angst in plaats van vanuit vertrouwen en kwam daardoor niet meer in beweging. Toen ze dit ontdekte en herkende bij haarzelf, besloot ze alleen nog maar stappen te zetten die haar dichter bij haar hartsverlangen brachten.
Dansen is goed voor je zelfvertrouwen, het verbetert je stemming, het vergroot je flexibiliteit en werkt stress verlagend. Lees hier wat danscoaching is en hoe jij in beweging kunt komen.

Voel de angst en doe het toch

Natuurlijk loop ik ook nog steeds tegen zaken aan die mij onzeker maken. Zoals bijvoorbeeld het schrijven van dit blog. Vragen als ‘Wat vind jij als lezer ervan? Heb je er wel iets aan?’ spoken dan door mijn hoofd. Nu kan ik ervoor kiezen me weer te laten leiden door mijn onzekerheid, maar ik besluit (hoe spannend ook) dit blog tóch te delen met de wereld. Voel de angst en doe het toch! Hoe zou het zijn als jij je minder laat leiden door je eigen onzekerheid? Welke keuzes zou je dan maken? En wat is daarvan het effect op jouw leven? Ik nodig je uit om hier eens over na te denken.

Op donderdag 11 april verzorg de workshop “Persoonlijk Leiderschap”. Deze workshop geef ik samen met Constant Lamp, specialist in communicatie. Haal meer uit je persoonlijk leiderschap van werk tot privé. Hier leer je o.a. hoe je meer ruimte voor jezelf kunt creëren, hoe je je comfortzone en creativiteit vergroot, hoe je je grens herkent en ernaar luistert!
Meld je nu aan, er zijn nog enkele plekken.

Extra:
Na afloop van de workshop is er ruimschoots de gelegenheid de ervaringen met elkaar te delen onder het genot van een hapje en een drankje.

INFO / AANMELDEN

Werkhervatting en persoonlijkheidsstoornis

Werkhervatting en persoonlijkheidsstoornis

Weer aan het werk na behandeling van een persoonlijkheidsstoornis

Door: Peter Zaal

Je bent behandeld voor een persoonlijkheidsstoornis en wilt dolgraag weer aan het werk. Om succesvol te re-integreren is het belangrijk om motivatie en timing goed af te stemmen. Een goede voorbereiding voorkomt terugval en daarmee grote schade en hoge ziektekosten.

Herstel en terugkeer moet je zelf doen.

Tijdens je behandeling ben je er (vaak pijnlijk) achter gekomen, dat je het herstel en dus ook je terugkeer in het arbeidsproces zelf moet doen. Anderen kunnen tot steun zijn, maar veel meer ook niet. Door zelf de regie over je eigen leven te voeren kom je er bijvoorbeeld achter welke waarden en normen voor jou belangrijk zijn.

Wie verstrek je welke informatie?

Het is heel belangrijk om voor jezelf helder te hebben wie je wat gaat vertellen. Op het moment dat je bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek hebt zal men altijd vragen naar de periode van je ziekte. Ga je daar eerlijk op antwoorden of lijkt het beter om daar wat genuanceerder over te praten. Dat moet vooraf heel duidelijk zijn om te voorkomen, dat je blijft hangen. Realiseer je dat niet iedereen begrip heeft voor bepaalde ziekteverschijnselen. Er zijn nog heel veel werkgevers die bijvoorbeeld mensen met een afwijking in het autistisch spectrum beschouwen als losers, terwijl het juist de harde werkers zijn van het bedrijf. Vaak heel intelligent en loyaal. Mensen met een angststoornis hebben hier totaal geen last van, als er wat extra aandacht wordt besteed aan een veilige werkomgeving.

De wijze van communiceren.

Hoe wil jij communiceren met je naaste omgeving en is dat ook de handigste manier. Begrijpen jullie elkaar of is er een constante strijd als gevolg van misverstanden. Ligt hier ook een oorzaak of gevolg van de persoonlijkheidsstoornis? Hoe kun je daar het beste mee omgaan.

Een goede balans.
Iedereen is altijd op zoek naar een goede balans in zijn of haar leven Dat kan zijn tussen werk en privé. Maar ook in relaties of met vrienden. Hoe bouw je die balans eigenlijk op en kun je een verstoorde balans herstellen. Het is zaak om in balans te zijn voordat je weer aan het werk gaat. Dit om te voorkomen dat je al snel een terugval krijgt.

Wat is stress?

Over stress valt veel te vertellen. Iedereen heeft ermee te maken. Stress hoeft niet persé negatief te zijn. In zekere zin heeft iedereen een bepaalde stress nodig om beter te presteren of als beschermingsmechanisme tegen direct gevaar. Teveel of langdurige stress is echter heel schadelijk voor je gezondheid. Het constant rondlopen met een hoog stressniveau zorgt voor allerlei ongemakken zoals slecht slapen, piekeren, een kort lontje, spanning in de relatie etc. Uiteindelijk kan het zelf leiden tot een Burn out of een depressie. Zorg er voor dat je de valkuilen vroegtijdig herkent en neem de juiste maatregelen.

Talenten.

Iedereen heeft bepaalde talenten. De kunst is om deze te herkennen en te ontwikkelen. Als je toekomstige baan past bij je talenten zul je in een positieve flow terechtkomen. Je gaat je ontwikkelen en wordt sterk genoeg om de verschillende problemen aan te kunnen. Daardoor vergroot je het zelfvertrouwen en ontstaan er verschillende kansen. Leer accepteren wat je niet kunt veranderen, maar leer ook zaken aan te pakken waar je wel invloed op hebt.

Voor het antwoord op alle vragen, maar vooral ook het kunnen opstellen van een persoonlijk plan van aanpak voor werkhervatting hebben wij een workshop ontwikkeld. Na het volgen van de workshop heb je meer inzicht in je eigen talenten en hoe je die kunt matchen met een baan. Je komt meer in balans tussen werk en privé. Je kent het belang van acceptatie. Niet alleen van veranderingen, maar ook jezelf. Je kunt je eigen plan van aanpak opstellen voor een werkhervatting, maar ook voor de weg richting toekomst. Het structureel bezig zijn met je terugkeer op de arbeidsmarkt vergroot de kans van slagen.

Extra:
Na afloop van de workshop is er ruimschoots de gelegenheid de ervaringen met elkaar te delen onder het genot van een hapje en een drankje.

INFO / AANMELDEN
terug naar boven

 

 zakelijk personage

Totaalcoaching / Industrieweg 13 A / 1521 NC Wormerveer / +31(0)757112820 / +31(0)620712438

KvK: 34211681
BIC: INGBNL2A
IBAN:NL78INGB0008016927
BTW: NL8134.29.286.B01