SPECIALISTEN IN COACHING, TRAINING EN BELEVING
VOOR BEDRIJVEN, OVERHEDEN EN ORGANISATIES.
INFORMATIE
Bel Totaalcoaching075-7112820     mail sturenfacebook TotaalcoachingLinkedIn TotaalcoachingTwitter TotaalcoachingInstagram Totaalcoaching

Artikelen

Is bevlogenheid stress gerelateerd?

artikel

De factor stress is in onze maatschappij van grote invloed op het functioneren. Niet alleen het functioneren van de persoon, maar zeker ook van het team. Dit is niet los te zien van elkaar. Er zijn verschillende vormen van stress. Zo kan stress heel positief zijn en zelfs noodzakelijk om goed te presteren. Wij noemen dat stimulerende stress. Veel bekender is de negatieve tegenhanger hiervan, de demotiverende stress.

Stimulerende stress.
Maakt dat we als mens en als team Beter presteren en positieve gevoelens ontwikkelen. Het geeft een voldaan gevoel en zorgt voor bevlogenheid in hetgeen je doet. Mensen worden gedreven om door te gaan tot een hoger niveau.

Demotiverende stress.
Zorgt voor het averechts effect. Geeft geen energie en leidt tot een spiraal van negativiteit.  Zaken gaan tegen zitten, mensen werken niet mee. Er ontstaat een foutencultuur, slechte communicatie, klantverlies en toename van overspanning tot Burn out.

Stressoren

Factoren die de stress veroorzaken of beïnvloeden noemen we stressoren. Die kunnen zich van binnenuit de organisatie manifesteren, zoals bijvoorbeeld collega's, andere afdelingen, leidinggevenden en moederbedrijven. Maar ook externe factoren zijn van grote invloed. Denk aan klanten, overheid, weersinvloeden, leveranciers, banken etcetera. Al deze factoren kunnen positief of negatief hun invloed doen gelden.

Bevlogen Team

Een optimaal functionerend team staat als eenheid tegenover de negatieve stressoren en weet de positieve stress maximaal in te zetten. Men kent elkaar, gunt de ander een succes en helpt daar waar nodig. In een dergelijke situatie is vaak sprake van een laag ziekteverzuim en een goede werksfeer.
Hoe anders is dit bij een niet goed functionerend team. Daar heerst een sfeer van afrekening onderlinge concurrentie en schuld afschuiven. Met ook vaak randverschijnselen, als pesten op de werkvloer, discriminatie, presteren ten koste van collega's. Ook de klantrelatie zal je ernstig onder lijden. Klanten kunnen bijvoorbeeld intern collega's uit elkaar spelen. “Van Jan krijg ik altijd 10% korting”.

Onderzoek

Om de bevlogenheid terug te brengen is het zaak hier een gedegen onderzoek naar te doen. Door middel van gerichte vragen en persoonlijke gesprekken met iedereen ontstaat een goed beeld van de verschillende oorzaken van de problemen. Die onderscheiden zich vaak in problemen op bedrijfs-, afdelings en op persoonlijk niveau. Bij de laatste kunnen ook privéproblemen meespelen.

Plan van aanpak

Als de problemen in beeld zijn gebracht is het mogelijk een gericht plan van aanpak op te stellen. Dit bevat naast een analyse van de problemen ook doelgerichte en efficiënte oplossingen.

Resultaat

Al bij de uitvoering van het onderzoek ontstaan de eerste positieve effecten mensen gaan nadenken over bepaalde zaken ook het geven van positieve aandacht maakt dat mensen beter gaan functioneren. Dit zal zich krachtig doorzetten, als de aanbevelingen uit het onderzoek daadwerkelijk worden uitgevoerd.

INFORMATIE

Stressfactoren als sluipmoordenaar

artikel

Ziekmakende factoren binnen een team

Een bedrijf constateert een flinke toename van het ziekteverzuim. Verschillende specialisten zitten met een Burn out thuis. De spanning bij de overige collega's neemt toe, met alle negatieve gevolgen vandien. Het managementteam vraagt zich af, wat nu feitelijk de stressfactoren zijn, welke dit hebben veroorzaakt. Het gegeven, dat men dit niet ziet aankomen heeft te maken met de “onzichtbaarheid” en de diversiteit van de ziekmakende stressoren. We behandelen een aantal veel voorkomende oorzaken, zoals wij die in de praktijk tegenkomen.

'Klant is Koning'

Is op zich een prima uitgangspunt, maar onder deze noemer groeit het risico, dat een verkoper steeds meer toegeeft, als het gaat om kortingen en garantie. Dan komt er intern een moment, dat de financiën daardoor onder druk komen te staan. Of de monteurs raken geïrriteerd omdat zij regelmatig onbetaald werk moeten doen. Onterechte gratis reparaties kosten niet alleen geld, maar hebben een negatieve invloed op de waardering van het vakmanschap. Hier beginnen kleine irritaties, die steeds groter worden en uiteindelijk kunnen leiden tot ziekteverzuim.

'Doe iemand éénmaal een plezier en het behoort vanaf dat moment tot je taak'

Iets dat begint als hulpvaardig kan zomaar uitgroeien tot een verschuiving van taken. Op het moment, dat iemand er dan even niet aan toekomt ontstaat ergernis. “Jij deed dat toch altijd!” Dit kan soms gaan om kleine dingen, maar vaak ook om wezenlijke taken. In het laatste geval ontstaan de problemen op moment, dat iemand met die taak stopt. Dit kan langere tijd door blijven sluimeren en gaan woekeren, wat natuurlijk veel stress geeft bij betrokkenen.

'Het is moeilijk iemand iets te leren wat hij of zij al denkt te weten'

Komt veel vaker voor dan gedacht. Het probleem is, dat iemand op dat moment niet open staat voor hulp van een collega, dan wel opbouwende kritiek. Juist de open communicatie en het lerend vermogen van een organisatie worden hierdoor aangetast. Als iemand herhaaldelijk niets wil leren, zal de ander hem of haar ook steeds minder vertellen. Gevolg is een toenemende irritatie en slechtere producten. Binnen de huidige, krappe, arbeidsmarkt kan dat zomaar leiden tot vertrek van belangrijke werknemers. Of tot een alsmaar afnemende bevlogenheid binnen het team, waardoor de kans op overspanning stijgt.

'Wrong place for the right People'

Nog te vaak zitten er mensen met grote talenten op een niet bij hun kwaliteiten passende functie. Daardoor kost het hen niet alleen teveel energie, als de functie andere vaardigheden verlangd. Er kan ook een Bored out op de loer liggen,  bij te lichte, vaak wat saaie, functies. Er zou binnen bedrijven meer tijd en geld vrijgemaakt moeten worden om regelmatig een check te doen naar de geschiktheid van de functie bij de betreffende medewerker. Daarmee worden talenten veel beter benut en veel ziekteverzuim door stress voorkomen.

'Vergissen is menselijk iemand anders de schuld geven is nog menselijker'

Ook zo'n gewoonte die stilletjes in de cultuur binnen sluipt. Als dit soort gedrag loont, zal het steeds meer voorkomen. Dan ontstaat een cultuur van “Zwarte Pieten gedrag”. Het gaat dan niet meer om de oplossing van het probleem, maar om het aanwijzen van de schuldigen. Met als gevolg een toenemende angstcultuur en verborgen agenda's. Allerlei subgroepen ontstaan. zonder dat de leidinggevenden er grip op hebben. Uiteindelijk zal ook dit leiden tot een toename van het ziekteverzuim.

Kent u binnen uw bedrijf ook voorbeelden van ziekmakende stressoren? Laat het ons weten!

INFORMATIE
terug naar boven

 

 zakelijk personage

Totaalcoaching / Industrieweg 13 A / 1521 NC Wormerveer / +31(0)757112820 / +31(0)620712438

KvK: 34211681
BIC: INGBNL2A
IBAN:NL78INGB0008016927
BTW: NL8134.29.286.B01