SPECIALISTEN IN COACHING, TRAINING EN BELEVING
VOOR BEDRIJVEN, OVERHEDEN EN ORGANISATIES.
INFORMATIE
Bel Totaalcoaching075-7112820     mail sturenfacebook TotaalcoachingLinkedIn TotaalcoachingTwitter TotaalcoachingInstagram Totaalcoaching
Ons Team
Ons logo

Onze aanpak

Werkwijze bedrijfscoaching: Teamoptimalisatie door Multidisciplinair team: Projectmanager - trainer - coördinator - teamcoach - loopbaancoach - organisator - HRM  - personalcoach -  counseler -  stresscoach - preventiewerker en netwerk extern in samenwerking met organisatie

Onze kracht is het bieden van een totaal oplossing als het gaat om uw afdeling of bedrijf weer optimaal te laten functioneren. Bestand tegen alle mogelijke stressoren, die het team bedreigen. De unieke samenwerking van specialisten binnen het brede spectrum van coaching maakt het mogelijk de bevlogenheid weer terug te brengen. Nadat wij ons intensieve onderzoek hebben afgerond ontvangt u een SMART plan van aanpak. Het multidisciplinaire karakter hiervan maakt het mogelijk alle raakvlakken en verbindingen te verbeteren. Daardoor ontstaat een doelmatige inzet van mensen en middelen, met respect voor de belangen van zowel de werkgever, als de werknemers. Kortom het bedrijf als geheel. Onderstaand een aantal voorbeelden van onze totaalaanpak.

Totaalaanpak

Communicatie trainingen voor het verkrijgen van meer inzicht in de verschillende communicatie structuren en deze vervolgens te verbeteren.
Het optimaliseren van het bestaande Businessmodel door bijvoorbeeld de bouwstenen van een bedrijf perfect in beeld te brengen om efficiënter en doelmatiger te kunnen benutten.

Trainingen voor het optimaliseren van de samenwerking binnen een team. 
Workshops voor gewenste onderwerpen als stress preventie, lifestyle, managementtaken, vormen van leidinggeven, pestgedrag, discriminatie, communicatie en vormen van teambuilding.

Uitgebreide programma’s op persoonlijke niveau ter voorkoming van uitval door zaken als teveel werkstress, Burn out, financiële problemen, zware mantelzorgtaken, rouwverwerking, relationele problemen en depressie.

Intensieve begeleiding van mensen om duurzaam te herstellen van langdurig ziekteverzuim door een Burn out, ernstige ziekten, verlies van dierbare en andere ingrijpende levensgebeurtenissen.

Toepassingen als gevolg van de Wet Poortwachter. Denk aan trajecten spoor 1 en 2. Re-integratie van medewerkers na langdurig ziekteverzuim en het begeleiden van medewerkers in een outplacementtraject.

Een greep uit de mogelijkheden:

INFORMATIE

Ons Totaalteam

Ruud Schols

Ruud Schols

Specialismen:
Persoonlijkheidsanalyse , succes, loopbaan, outplacement, werkplezier, spoor 2, inzetbaarheid, ®sc triologie

Constant Lamp

Constant Lamp

Specialismen:
Resultaatgerichte gedragstraining en coaching t.b.v. samenwerking op basis van NLP, Covey, Erickson. Profit & Non profit met een centrale rol voor de mens achter manager & medewerker.

Yolande Derix

Yolande Derix

Specialismen:
Mantelcoach,
Coach Inzetbaarheid, Spoor 2 begeleiding, Inzetbaarheid,
Balans, Energie, Mantelzorg.


Monique van der Heijdt

Monique van der Heijdt

Specialismen:
Stress klachten, burnout-herstel en -preventie, AD(H)D coaching
Ik help mensen creatief, zelfsturend en autonoom te zijn, hun talenten te ontdekken en te benutten.
Voor teams: groepsdynamiek, herstellen van onderling vertrouwen en respect.


Herman ter Veen

Herman ter Veen

Specialismen:
Teamopbouw, Projectmanagement, organisator, socratisch gesprek.

 

 

Corelle Strikker

Corelle Strikker

Specialismen:
Stressklachten, burn-out herstel, vergroten zelfvertrouwen en assertiviteit. Het is mijn expertise om medewerkers die ergens vastlopen in hun leven weer in beweging te krijgen.
Letterlijk en figuurlijk.

 

 

Alie Bolhuis

Alie Bolhuis

Specialismen:
Budgetcoaching, lifecoaching, 2e spoor begeleiding, inzetbaarheid, werkplezier.
Vertrouwenspersoon.

Vilja Mol

Vilja Mol

Specialismen:
Inspiratiecoach, Counselor, Coach “Positief omgaan met kanker, Inzetbaarheid, werkplezier, spoor 2 begeleiding. Mijn expertise is om werknemers en/of hun partner te begeleiden na de diagnose kanker en werkgevers handvatten aan te reiken hoe hier mee om te gaan.

Peter Zaal

Peter Zaal

Specialismen:
Stress preventie; Burn out herstel; inzetbaarheid; outplacement;
Profit & Non-profit.

 

 


Bertina Heerschop

Bertina Heerschop

Specialismen:
Stress preventie; Burn out herstel; inzetbaarheid; fysieke reintegratie; HSP; paramedisch.

Werkwijze Totaalcoaching
groepsprocessen
loopbaanbegeleiding
communicatietraining
supervisie
stresspreventie
teamoptimalisatie
teamanalyse
intervisie
burnoutherstel
teambuilding.2
competentieonderzoek
persoonlijkheidsanalyse
wetpoortwachter
reïntegratie
mantelcoaching
outplacementbudgetcoaching
lifestylecoaching

Ons logo

artikel

Het logo en het verhaal

Totaal is volledig, een volkomen geheel, dus meer dan een som der delen. Met andere woorden: Het is meer dan een verzameling multidisciplinair werkende specialisten. De aanpak is totaal.

Coaching duidt op het begeleiden van waardevolle mensen, teams of bedrijven naar positieve ontwikkelingen. Het helpen vervoeren vanaf hetgeen men is, over de stagnatie heen, naar hetgeen men wil zijn.

Ons team helpt uw team. Mensen die elkaar aanvullen om één gemeenschappelijk doel te bereiken. Complementair aan elkaar, zodat één dynamisch geheel zich richting de beoogde doelen beweegt.

De vogel is geïnspireerd op de spreeuw. Op het eerste gezicht een klein donker vogeltje, maar door meer gericht te kijken ontdek je de glans en een spel van genuanceerde kleuren en vormen.
Het oogt ons een eigenwijs, kwetterend, maar ook dapper, vogeltje. Maar spreeuwen zijn meester in samenwerking tot mooie schouwspelen in de lucht. Gevederd en bevlogen als ze zijn, maken ze gezamenlijk dynamische en gelijktijdig vloeiende vormen, zonder te botsen. Hiermee zijn ze roofvogels te vlug af.

De grote T wordt in evenwicht gehouden. Veranderingen die te snel gaan vormen een risico. Door te blijven balanceren rond een bepaald evenwicht en hieruit verder te gaan bouwen kan men hierbij veel problemen voorkomen. De balans is niet statisch, maar vooral een dynamische stabiliteit.

Dezelfde T geeft de overkoepelende aanpak weer.  Die ook als bescherming, zoals een paraplu, gezien kan worden.

Uiteindelijk gaat het om mensen. Bevlogen en kleurrijke mensen geven de belangrijkste bijdrage aan uw bedrijf.

artikel
INFORMATIE

 

terug naar boven

 

 zakelijk personage

Totaalcoaching / Industrieweg 13 A / 1521 NC Wormerveer / +31(0)757112820 / +31(0)620712438

KvK: 34211681
BIC: INGBNL2A
IBAN:NL78INGB0008016927
BTW: NL8134.29.286.B01